08 oktober 2015

Theater Zuidplein heeft op verzoek van het NAPK (Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten) haar visie gedeeld over hoe nieuw publiek bereikt kan worden. Dit in verband met de behaalde resultaten van het theater op dit gebied. De overtuiging van Theater Zuidplein, welke ook gedeeld wordt door NAPK, is dat de hele theaterketen (van kunstvakopleidingen, fondsen, theatermakers, producenten tot theaters) aan de vooravond van een innovatieve kanteling staat.

•••

De hele keten zal de aankomende jaren in gesprek moeten gaan om uit te vinden waarom het de afgelopen jaren toch zo matig gelukt is om nieuw publiek voor bestaand aanbod te interesseren. Volgens Theater Zuidplein heeft dat onder andere te maken met het begrip ‘kwaliteit van een leerling, van een voorstelling, van een maker, van een subsidieaanvraag’.
Zo is de hele theatersector het met elkaar eens dat er altijd gestreefd moet worden naar een hoge ‘kwaliteit’ van een productie. Daarbij worden termen gebruikt als ‘vakmanschap’, ‘oorspronkelijkheid’, ‘zeggingskracht’ en ‘ontwikkelingsperspectief’. Maar langs welke meetlat die begrippen gelegd worden, is inhoudelijk niet echt vastgelegd. Wat wel duidelijk is, is dat het publiek ze soms anders invult dan de mensen die het programmeren/verzinnen. Sommige voorstellingen worden door vakgenoten aangemerkt als hoge kwaliteit, terwijl het publiek minder enthousiast is en visa versa. Een andere voorbeeld. Een Westers vakgenoot kan een voorstelling beoordelen als ‘te weinig zeggingskracht’, maar voor nieuw publiek (soms met een niet-Westerse culturele achtergrond) kan die zelfde voorstelling juist heel veel zeggingskracht hebben.

Dat een discussie hierover nodig is, werd bevestigd tijdens de bijeenkomst van Rotterdam Festivals over de bediening van doelgroepen in Rotterdam door culturele instellingen (uitkomsten van Mosaic-onderzoek). Tijdens deze bijeenkomst werd op verzoek van Theater Zuidplein een discussie gewijd aan het begrip ‘hoge kwaliteit’. Ook daar werd duidelijk dat er aan de huidige Westerse definitie van kwaliteit in deze mondiale tijd een houdbaarheidsdatum zit. Tijd dus voor inhoudelijke discussie. Theater Zuidplein gaat het gesprek graag aan.

bron: www.theaterzuidplein.nl

print