CCD Campagne

2011

CCD-lancering

Om een brug te slaan naar het cultureel diverse deel van de samenleving, heeft de sector in 2011 de Code Culturele Diversiteit (CCD) gelanceerd.

. . .

01 december 2014

Code-Cutlurele-Diversiteit_campagne-03

CCD Guerilla

Dit jaar is het thema van het OCW jaarcongres ‘In Beweging’ en als er iets in beweging is, is het wel de bevolkingssamenstelling. We veranderen van kleur, van culturele achtergrond, van gewoonten. Om aansluiting te houden bij de (lokale) samenleving is het onontbeerlijk dat instellingen zich openstellen voor andere culturen en kunstuitingen.

Lees verder

18 december 2014

Code-Cutlurele-Diversiteit_campagne-26

Website en online databases

In deze tijd is een goede informatieve website onontbeerlijk. Er moet een site beschikbaar zijn waarop instellingen de Code kunnen raadplegen, diversiteitsexperts en best-practices verspreid over het hele land kunnen vinden. Daarom bevat de nieuwe site een landelijke database met diversiteitsexperts en best-practices en de site wordt ingebed in het digitale netwerk van internet communities van o.a. de branche- en werkgeversverenigingen bij o.a. LinkedIn en Facebook. De CCD heeft verder een eigen Facebookpagina en Twitteraccount en is gelinkt met diverse platforms op LinkedIn.

... Zomer 2015

Code-Cutlurele-Diversiteit_campagne-15

Diversiteitsscan Cultuur

Via een diversiteitsscan worden instellingen in staat gesteld hun diversiteitsbeleid tegen het licht te houden. Op alle vier de P’s worden vragen gesteld die de instelling ten eerste bewust maakt van de elementen die betrokken zijn op dat specifieke beleidsterrein (ten aanzien van publiek en personeel bijvoorbeeld) en ten tweede een beeld geeft van waar de hiaten/kansen liggen en op welk terrein acties nodig zijn om tot een hogere score te komen.

... November 2015

CCD-prijs

CCD Prijs

Om de sector op een positieve manier te prikkelen wordt een prijs ingesteld voor de culturele organisatie die de Code op de meest bijzondere, aansprekende of vernieuwende manier heeft ingezet op de P van Personeel en een die het best scoort op de P van Programma (2 prijzen). Er worden criteria opgesteld, een jury benoemd en een prijs vastgesteld (dit kan een oorkonde zijn, een beeldje, , een masterclass, een tv-interview door Cornald Maas, een gesprek met de minister, etc.). De prijs wordt uitgerold in 2015 tijdens de door de brancheorganisaties te organiseren bijeenkomsten en/of congressen.