Speciaal voor culturele instellingen is de Scan Culturele Diversiteit ontwikkeld bestaande uit 45 stellingen.
Het is een managementinstrument om in kaart te brengen in welke mate een instelling beleid en acties uitvoert om culturele diversiteit te bevorderen. Met de scan wordt ingezoomd op Publiek, Personeel, Programma en Partners. De uitkomst maakt duidelijk op welke terreinen culturele diversiteit een rol speelt en op welke terreinen dat (nog) niet het geval is.

Met wie werkt u samen om een nieuw divers publiek aan te trekken? Welke PR kanalen zet u in om een groter bereik te creëren? Welke kandidaat kiest u bij gelijke geschiktheid?

Aan de hand van 45 stellingen wordt uw instelling snel en doelmatig doorgelicht. Bij elk antwoord hoort een score. Bij een nulscore, wordt meteen duidelijk welke maatregelen genomen kunnen worden om de score, indien gewenst, op te schroeven.

Geïnteresseerd in de Scan Culturele Diversiteit? Neem contact op met binoq atana via info@binoq.nl of telefonisch via 020 514 13 80.

Hieronder vindt u de Quickscan Culturele Diversiteit met 8 stellingen.

Quickscan Culturele Diversiteit

De Quickscan Culturele Diversiteit is een voorproefje van de uitgebreide scan met 45 stellingen. De Quickscan Culturele Diversiteit bestaat uit 8 stellingen. Elke stelling biedt een keuze uit 4 mogelijkheden. Kies de mogelijkheid die volgens u het meest van toepassing is op de stand van zaken bij uw organisatie. Het gaat om de feitelijke situatie, niet om uw mening.

Print de eindresultaten

Voor het printen van alle vragen inclusief antwoorden naast de eindcijfers klik eerst op -Bekijk resultaten- aan het einde van de scan.