Speciaal voor culturele instellingen is de Diversiteitsscan Cultuur ontwikkeld. De scan is een managementinstrument om in kaart te brengen in welke mate een instelling beleid en acties uitvoert om culturele diversiteit te bevorderen. De uitkomst maakt duidelijk op welke terreinen culturele diversiteit een rol speelt en op welke terreinen dat (nog) niet het geval is.

Met wie werkt u samen om een nieuw divers publiek aan te trekken? Welke PR kanalen zet u in om een groter bereik te creëren? Welke kandidaat kiest u bij gelijke geschiktheid?
Aan de hand van stellingen krijgt u de kans om uw instelling snel en doelmatig door te lichten. Bij elk antwoord hoort een score. Bij een nulscore, wordt meteen duidelijk welke maatregelen genomen kunnen worden om de score, indien gewenst, op te schroeven.
Met de scan wordt ingezoomd op Publiek, Personeel, Programma en Partners.

[iframe width=”100%” height=”480″ src=”http://www.creativia.co/jacek/survey.php”]