Beeldende Kunst, Erfgoed 

vanabbemuseum.nl 

Deel deze BP:

Het Van Abbemuseum streeft ernaar om door te ontwikkelen tot een inclusief museum. Sinds 2008, onder het directeurschap van Charles Esche, staan vraagstukken rondom identiteit en diversiteit hoog op de agenda van het museum, zoals het project Read the Masks, 2008, dat deel uitmaakte van de tentoonstelling Be(com)ing Dutch. Dit project liet zich al kritisch uit over de traditie van Zwarte Piet.
becoming-dutch

Sindsdien is er veel gebeurd: voor het project Picasso in Palestina stuurde het museum een doek van Picasso naar Ramallah, met hulp van een Afghaanse museummedewerker is er een langlopend samenwerkingstraject met Afghaanse kunststudenten opgezet, en dezelfde collega, Shafiq Kakar, organiseert regelmatig rondleidingen voor nieuwkomers en asielzoekers in Eindhoven.

Sinds 2011 werkt het museum samen met internationale partners van de museumconfederatie L’Internationale om te waarborgen dat er in de programmering van het museum niet alleen een Noord-Europees perspectief wordt ingenomen.
picasso-in-palestina
internationaleonline.org

Daarnaast investeert het museum vanaf het voorjaar van 2013 veel energie in toegankelijkheid voor mensen met beperkingen. Na een programma voor mensen met Alzheimer en hun mantelzorgers, bracht het Special Guest programma steeds meer kennis en samenwerking met verschillende groepen met uiteenlopende beperkingen en talenten samen. Dit gaat het museum toekomstig op verschillende manieren voortzetten.
special-guests

In 2015 begon het museum met het project Queering the collection, en met regelmaat vinden er sindsdien projecten, programma’s en evenementen plaats met en voor de LHBT communities, waaraan het museum is verbonden.
queering

Een goed voorbeeld van een plek waar verschillende van deze lijnen op een heel praktische manier samenkomen, is ons museumkoor, bestaande uit vrijwilligers van het museum. Zij zingen niet slechts alleen, maar bijvoorbeeld ook met Syrische zangers of met het Nederlands Gebarenkoor, zodat zij een prominente plek in het museum aangeboden krijgen. Alle zogenoemde ‘bijzondere doelgroepen’ komen vanaf 2017 regelmatig in het museum bij elkaar en kunnen hun eigen thema’s aan de presentaties van het museum toevoegen en samen met onze curatoren ontwikkelen.
museumkoor

In 2016 werd er door het museum een beurs voor onderzoekers gelanceerd waarmee het museum ondermeer het thema ‘decolonisatie’ laat onderzoeken, zodat duidelijker wordt waar nog blindevlekken voor het museum liggen en welke rol het museum als een sociale krachtcentrale voor de maatschappij kan spelen. De eerste resultaten van deze onderzoeken worden in 2017 verwacht.
onderzoeksprogramma-deviant-practice

Naast het doen van veelal theoretisch onderzoek binnen de collectie van het museum, zijn de resultaten daarvan vaak heel praktisch toepasbaar.
Om het bereikte vast te houden en door te blijven ontwikkelen, zijn de kernwoorden ‘tegendraads, inclusief en holistisch’ opgenomen in de missie en visie van het museum. Het museum bereidt momenteel een aantal projecten voor, die inclusie, diversiteit en intersectionality tot thema hebben – juist nu!

print