Festival, Tentoonstelling, Dans, Muziek, Jong Talent, Theater, Film, Fotografie

blackachievementmonth.nl

Deel deze BP:

Met trots presenteert het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) de eerste editie van de Black Achievement Month in Nederland. Met dit unieke event zoomt NiNsee een maand lang in op de kracht, rijkdom en bijdrage aan de Nederlandse samenleving van mensen van de Afrikaanse diaspora.

Het NiNsee heeft niet gekozen voor een Black History Month zoals deze gevierd wordt in Amerika en Engeland. Het NiNsee wil namelijk niet alleen naar het verleden kijken, maar vooral ook naar het heden en de toekomst. De Black Achievement Month zal jaarlijks plaatsvinden in de maand oktober.

De eerste editie vindt als pilot plaats in Amsterdam en Den Haag, met een aantal activiteiten in Leiden en Leerdam. Het is onze ambitie ervoor te zorgen dat de Black Achievement Month in de komende jaren een landelijke uitstraling krijgt.

De Black Achievement Month heeft als doel de bijzondere bijdragen van zwarte Nederlanders over het voetlicht te brengen en het gezamenlijke verleden, heden en toekomst onder de aandacht van de gehele samenleving te brengen.

Het NiNsee wil via een positieve benadering de gemeenschap laten zien dat er veel bijzondere prestaties geleverd zijn én worden door zwarte rolmodellen in Nederland. Ook wil het NiNsee naast de bekende rolmodellen uit de zwarte gemeenschap de focus leggen op die rolmodellen die nietof nauwelijks op de voorgrond treden.

  • Wat te denken van de vele rolmodellen binnen de gezondheidszorg, onderwijs, wetenschap en justitie die op de achtergrond baanbrekend werk verrichten

  • Wat te denken van de vele rolmodellen die baanbrekend werk verrichten als ervaringsdeskundigen bij de multidisciplinaire aanpak van onze jongeren op het gebied van scholing en werk

Zij verdienen erkenning en ze verdienen het om in het zonnetje gezet te worden!

De Black Achievement Month biedt een programma voor jong en oud, voor mensen die veel weten over onze gezamenlijke geschiedenis, maar ook voor mensen die hier meer over te weten willen komen. Op die manier willen we aandacht vragen voor sociaal-economische en sociaal-culturele bijdragen van de zwarte gemeenschap aan de Nederlandse economie en het erfgoed. Die kennisoverdracht is voor de positieve beeldvorming binnen de Nederlandse samenleving van essentieel belang.

Tijdens de Black Achievement Month worden laagdrempelige en breed toegankelijke activiteiten georganiseerd. Denk hierbij aan theater- en dansvoorstellingen, filmavonden, boekpresentaties en wetenschappelijke workshops.

De Black Achievement Month zal ons een stap verder brengen de verbinding en inclusiviteit binnen de Nederlandse samenleving te bewerkstelligen.

print