Deel dit nieuwsbericht:

Quickscan Culturele Diversiteit onderdeel van Amsterdam Museum Monitor 2016

28 februari 2017

Op 10 februari is de Amsterdam Museum Monitor 2016 gepresenteerd in het Van Gogh Museum. Dit rapport van de Stichting Samenwerkende Amsterdamse Musea (SAM) brengt de museale sector uitgebreid in kaart en laat zien welk belang de musea hebben in de stad en de regio.

Bijzonder is dat dit jaar de musea zijn gevraagd de Quickscan Culturele Diversiteit te doorlopen. Van de 48 bij SAM aangesloten musea zijn 18 deze uitdaging aangegaan. Met de Quickscan wordt ingezoomd op Publiek, Personeel, Programma en Partners (de vier P’s uit de Code Culturele Diversiteit). De uitkomst maakt duidelijk op welke terreinen culturele diversiteit een rol speelt en op welke terreinen dat (nog) niet het geval is. De scores variëren van onvoldoende tot matig, voldoende en goed/uitstekend. Van de 18 scoort één museum goed tot uitstekend. Vier musea vallen in de categorie voldoende. De overig 11 scoren onvoldoende tot matig. Werk aan de winkel!

De Museum Monitor 2016 kwam mede tot stand met een bijdrage van het Mondriaan Fonds.

print