Foto’s: Sebastiaan ter Burg

Deel dit nieuwsbericht:

14 juni 2018

Dat diversiteit en inclusiviteit van vitaal belang zijn voor een bloeiende en duurzame sector – cultuur van, voor en door iedereen – wordt door steeds meer cultuurmakers en instellingen onderschreven. Ook aan de bereidheid om inclusief te zijn ontbreekt het vaak niet. Maar de praktijk blijft achter. Wat is er nodig voor een werkelijke, fundamentele omslag?

 

Hoe wordt het streven naar meer diversiteit een alledaagse werkelijkheid en praktijk? Hoe dekoloniseren we onze instellingen, ons kwaliteitsbegrip, onszelf? Hoe breek je met de macht van gewoonte en krijgen verschillende geluiden een stem? Hoe vertaal je dit structureel in je programmering of in de inrichting van je organisatie?

PACT Utrecht

PACT Utrecht is een netwerk van Utrechtse cultuurmakers. Het netwerk zoekt met elkaar en binnen de eigen organisaties naar manieren om Diverser en Inclusiever (D&I) te worden. Dat doen we vanuit de overtuiging dat Utrecht gebaat is bij meer contact tussen verschillende mensen, meer eigenaarschap van diverse groepen en een gedeelde cultuurbeleving. We werken aan diversiteit in de breedste zin van het woord en, waar relevant voor de Utrechtse en/of organisatie context, leggen we de focus op specifieke aspecten.

Wat doet PACT Utrecht?

PACT Utrecht heeft als doel de uitwisseling van kennis, kunde, materiële ondersteuning, (hulp)vragen, good practices en biedt gelegenheid voor netwerken. Dit doen we onder andere door het organiseren van een reeks van activiteiten waarin we jou willen betrekken om mee te bouwen aan een cultuursector van, door en voor iedereen.

Hoe meld je je aan?

Door het D&I-pact te onderschrijven laat je zien dat je niet alleen de urgentie voelt, maar je ook daadwerkelijk committeert aan het verwezenlijken van (een of meer) doelstellingen. Door deze handeling maak je direct deel uit van PACT Utrecht. Deze overeenkomst bevestig je via het aanmeldformulier: https://podio.com/webforms/20846490/1434419
Hier kun je tevens je betrokkenheid toelichten door je organisatie als Aanjager, Doener of Partner aan te melden.
print