Teun Voeten

Vaak is diversiteit slechts uiterlijke schijn. Op universiteiten wordt diversiteit qua gender en etnische afkomst gepropageerd, maar heerst vaak een politieke en ideologische uniformiteit.

Ook brengt het invoeren van diversiteit veel spanningen met zich mee. Managers hollen mee met de waan van de dag en maken geen onderscheid tussen zin en onzin in het diversiteitsdenken. Mensen die buiten de diversiteitsboot vallen, voelen zich benadeeld –  en anderen voelen zich juist weer ten onrechte bevoordeeld en paternalistisch behandeld.

Cultureel antropoloog en oorlogsfotograaf Teun Voeten is een tegendraadse denker en onafhankelijke doener. Hij is wars van holle retoriek en modieuze kreten. Met een nuchtere blik licht hij graag uw organisatie door en komt met adviezen en strategieën. Hij kijkt of, en zo ja: met welk soort van diversiteit uw instelling beter functioneert. Waarachtige diversiteit kun je, net als democratie, niet afdwingen of opleggen; die moet organisch groeien. Maar je kunt wél een vruchtbare voedingsbodem scheppen.

Teun Voeten studeerde culturele antropologie en filosofie in Leiden. Sinds 1991 geeft hij als oorlogsfotograaf verslag van conflicten wereldwijd. Hij schreef boeken over de daklozen in New York, de oorlog in Sierra Leone en het drugsgeweld in Mexico en maakte reportages over de falende multiculturele samenleving in Molenbeek en over de migrantenproblematiek in Calais. Voeten geeft regelmatig inspirerende lezingen en uitdagende workshops in binnen- en buitenland. Momenteel promoveert hij op het  Mexicaanse drugsgeweld aan de Universiteit Leiden.

 Categorieën Personeel, Publiek, Programma en Partners

Werkzaam in Regio: Nederland en België

 Facebook

Twitter 

 Website

 teunvoeten@gmail.com

Deel deze expert:

print