Sandra Doevendans

Als geadopteerde, bekeerde moslima in Nederland weet ik uit ervaring wat het belang is van diversiteit en de inclusieve samenleving is. Niet steeds hoeven uitleggen waarom je zo goed Nederlands spreekt.  Zelf heb ik mij als antropoloog gespecialiseerd in sociale cohesie, religie (voornamelijk islam) en de Nederlandse samenleving. Daarnaast ben ik strategisch adviseur, trainer en coach binnen het sociaal domein. Gespecialiseerd in de thema’s schulden, empowerment, diversiteit en inclusie, participatie en activering, radicalisering en inburgering. Daarnaast ben ik Statenlid in Noord-Holland en auteur van het boek ‘Schone Lei.’

Ook geef ik (CH-Q) trainingen aan verschillende doelgroepen zoals jongeren, vrouwen, laaggeletterde, statushouders en mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Hierbij gaat het vaak over zelfbewustwording, (persoonlijk) leiderschap, Socratische gesprekken, competentiegerichte training (CH-Q training), solliciteren en de arbeidsmarkt, Hate crimes, vrouwenkracht, en mindsetchange. Mijn drijfveer om te strijden voor een inclusieve samenleving is het bijeenbrengen van mensen en zo samen bouwen aan gezamenlijkheid met al haar verscheidenheid. Samen staan we sterker!. Voor mij betekent een inclusieve samenleving, een samenleving waar er voor iedereen een plek is ongeacht hoe oud je bent, waar je in gelooft, van wie je houdt, hoeveel geld er in je portemonnee zit of waar je vandaan komt!

[templatera id=”181″]

Programma, Personeel, Publiek, Partners

Werkzaam in Regio: groot Amsterdam

Facebook 1

Facebook 2

Twitter

LinkedIn

www.sandradoevendans.nl

ssdoevendans@gmail.com

[templatera id=”185″]
print