Sandra Doevendans

Als geadopteerde, bekeerde moslima in Nederland weet ik uit ervaring wat het belang van diversiteit en de inclusieve samenleving is. Niet steeds hoeven uitleggen waarom je zo goed Nederlands spreekt.  Zelf heb ik me als antropoloog gespecialiseerd in sociale cohesie, religie (voornamelijk islam) en de Nederlandse maatschappij. Daarnaast ben ik trainer en coach op het gebied van empowerment, diversiteit, participatie, radicalisering en de inclusieve samenleving. Ik geef (CH-Q) trainingen aan verschillende doelgroepen zoals jongeren, vrouwen, laaggeletterde en mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Hierbij gaat het vaak over zelfbewustwording, (persoonlijk) leiderschap,  Socratische gesprekken, competentiegerichte training (CH-Q training), sollicitatietraining, Hate crimes, vrouwenkracht, en andere trainingen gericht op  emancipatie. Ook ben ik gespecialiseerd in islamofobie en heb daar een documentaire over gemaakt voor moslimvrouwenorganisatie Al Nisa.  Ook ben ik in te huren als dagvoorzitter of presentatrice. Mijn drijfveer om te strijden voor een inclusieve samenleving is het bijeen brengen van mensen die samen bouwen aan gezamenlijkheid met al haar verscheidenheid. Samen staan we sterker! Daarnaast ben ik politica voor de PvdA. Voor mij betekent een inclusieve samenleving, een samenleving waar iedereen een kans heeft ongeacht religie, afkomst, gender, lichamelijke uitdaging of leeftijd!

Programma, Personeel, Publiek, Partners

Werkzaam in Regio: groot Amsterdam

Facebook 1

Facebook 2

Twitter

 

ssdoevendans@gmail.com

Deel deze expert:

print