Gemeente Den Haag noemt Code Culturele Diversiteit in beleidskader

1 juni 2015

De gemeente Den Haag wil dat culturele instellingen de Code Culturele Diversiteit toepassen. Dat staat in het beleidskader Kunst en Cultuur 2017-2020. Van de G4 heeft tot nog toe alleen de gemeente Den Haag de Code Culturele Diversiteit in haar beleidskader voor 2017-2020 opgenomen. In de Contourennota Kunstenplan 2017-2020 van Amsterdam en de Uitgangspunten nota Armslag en Reikwijdte van de gemeente Rotterdam, wordt de Code niet genoemd en worden instellingen niet uitgedaagd met de Code aan de slag te gaan. Het beleidskader van de Cultuurnota 2017-2020 in Utrecht, is nog niet gepubliceerd.

De gemeente Den Haag stelt dat de Code instellingen concrete handreikingen biedt om culturele diversiteit structureel te verankeren wat betreft publieksbereik, programmering, het personeel (inclusief toezichthouders) en de partners waarmee wordt samengewerkt. De Code hanteert het principe: pas toe of leg uit. Instellingen kunnen beredeneerd afwijken van de bepalingen in de Code.

link naar het beleidskader

[templatera id=”771″]

De code

Een groot deel van de kunstsector lijkt in verhouding te staan met een bepaald deel van de samenleving. Het publiek, de kijkers en de kopers zijn voornamelijk autochtone blanke Hollanders. De partners en het personeel waarmee wordt gewerkt zijn weinig heterogeen qua culturele achtergrond. De aanvragen bij de culturele fondsen, komen zelden van cultureel diverse organisaties.

De Code biedt een kapstok om integraal op het terrein van het Personeel, Publiek, Programma en Partners diversiteitsbeleid te ontwikkelen. De instellingen zijn zelf verantwoordelijkheid om de Code al dan niet toe te passen. In de praktijk gebeurt het nog relatief weinig. Door de bezuinigingen en de herschikking van de afgelopen, stond dit instrument niet meer bij iedereen op het netvlies. OCW heeft de Federatie Cultuur dit jaar gevraagd de Code weer in het vizier van de sector te brengen. In samenwerking met binoq atana is een traject ontwikkeld dat de komende jaren zal worden uitgerold.

Om een brug te slaan naar het cultureel diverse deel van de samenleving, heeft de sector in 2011 de Code Culturele Diversiteit (CCD) gelanceerd. De Nederlandse bevolking bestaat immers voor ruim 1,9 miljoen uit mensen van niet-westerse afkomst. In de grote steden liggen die percentages beduidend hoger (rond de 35%) en bovendien zijn de derde generatie migranten niet in deze percentages meegenomen. Maar dit is een relatief grote en ook jonge bevolkingsgroep waarvan ongeveer 80 procent jonger is dan 15 jaar.  Een groep waar zeker rekening mee moet worden gehouden.

print

Laat een reactie achter

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.