Deel dit nieuwsbericht:

Diversiteit centraal bij Cultuur in Beeld

6 oktober 2016

Op woensdag 7 december 2016 vindt dé jaarlijkse kunst- en cultuurconferentie Cultuur in Beeld plaats, georganiseerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit jaar staan de thema’s diversiteit en verbinding centraal.

Minister Bussemaker zet zich in het laatste jaar van haar ministerschap extra in voor de thema’s diversiteit en verbinding. Cultuur in Beeld 2016 biedt bij uitstek het podium om ze in het spotlicht te zetten. Kunst en cultuur kunnen een bijdrage leveren aan een open en verbonden samenleving, is haar optiek. Dit leidt tot nieuwe vraagstukken en kansen binnen de sector die tijdens de conferentie op allerlei manieren aan bod komen.

Er is volop aandacht voor theorie- en praktijkvoorbeelden. Stel een instelling besluit om nieuwe publieksgroepen aan te gaan trekken. Welke stappen zijn er nodig om nieuwe doelgroepen aan je instelling te binden? En hoe zorg je er als culturele instelling voor dat je programmering en personeel meegroeien met de veranderende samenleving? De Code Culturele Diversiteit is een belangrijk instrument waarmee instellingen hun beleid kunnen vormgeven, maar hoe pas je die toe?

Deze en andere onderwerpen zullen tijdens de workshops, lezingen en activiteiten belicht worden. Cultuur in Beeld 2016 vindt plaats op 7 december 2016 in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam. Meer informatie is te vinden op www.cultuurinbeeld.com. Aanmelden is mogelijk vanaf 27 oktober 2016.

print