Deel dit nieuwsbericht:

Cultuur in Beeld: Diversiteit is een expertise

12 december 2016

Tijdens de workshop Aan de slag met de Code tijdens het OCW Congres Cultuur in Beeld werd de Code concreet gemaakt. Van de bijna 50 deelnemers gaf zo’n 40tal aan de Code nog niet te kennen, terwijl de Code voor veel instellingen vanaf 2017 een belangrijk onderdeel van hun verantwoording zal moeten zijn.

Daarom een praktische inleiding met concrete handvatten. Welke stappen zijn nodig om de code te implementeren? Waar kunnen instellingen terecht voor ondersteuning? Hoe werkt de Databank van Diversiteitsexperts en Best-Practices? Tijdens de workshop Aan de slag met de Code kreeg het publiek stellingen voorgelegd die met ja of nee moesten worden beantwoord. Bijvoorbeeld: ‘Wij programmeren voor een breed cultureel divers publiek.’ of ‘Wij werken bewust samen met partners die toegang hebben tot cultureel diverse netwerken’. Slechts drie personen konden op alle vier de P’s positief reageren.

Yolande Melsert, directeur van het Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten, was er daar een van. Zij gaf aan dat ze blijkbaar wel op alle vier de stellingen positief kan antwoorden, maar dat ze nog lang niet tevreden was. “De sector moet nog grote stappen maken, ik zie het nog veel te weinig terug op de podia en bij het personeel van culturele instellingen’.

Angelo Bromet (Dutch Soil Bookings, MFC No Limits) en Chantal Tjin (Zelfstandig adviseur) gaven vervolgens heldere voorbeelden uit hun dagelijkse praktijk. Ze maakte duidelijk welke acties je kunt nemen op het gebied van Personeel, Publiek, Programmering en Partners. Zij maakten opnieuw duidelijk dat experts als deze, instellingen een belangrijke stap verder kunnen helpen en dat Diversiteit, net als marketing of financiën, echt een expertise is. ‘Blijf niet onnodig doormodderen op dit onderwerp. Er zijn mensen met een enorme bak aan ervaring hebben en die staan te popelen om organisaties bij te staan op dit onderwerp’, aldus Richtje Sybesma, aanjager van de Code Culturele Diversiteit. ‘Er is afgelopen twee jaar gewerkt aan een databank met experts. De culturele sector staat nu voor de opdracht met de code te gaan werken. Laat ze vooral gebruikmaken van de expertise die er al ruimschoots in het veld is.’

Cultuur in Beeld vond plaats op 7 december 2016 in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam.

print