[templatera id=”771″]

15 december 2015

Op 12 december 2015, tijdens de jaarlijkse conferentie Cultuur in Beeld, heeft binoq atana twee nieuwe elementen van de Code Culturele Diversiteit promotiecampagne gepresenteerd: de Divesiteitsscan en de Aanmoedigingsprijs Culturele Diversiteit. Dit is gedaan met hulp van een aantal leden van Theater DEGASTEN, dat verantwoordelijk was voor het afnemen van een ‘ mini Diversiteitsscan Cultuur’.

De Diversiteitsscan Cultuur  is speciaal voor culturele instellingen ontwikkeld. De scan is een managementinstrument om in kaart te brengen in welke mate een instelling beleid en acties uitvoert om culturele diversiteit te bevorderen. De uitkomst maakt duidelijk op welke terreinen culturele diversiteit een rol speelt en op welke terreinen dat (nog) niet het geval is.

De Aanmoedigingsprijs Culturele Diversiteit 2015 is voor een instelling die op het gebied van diversiteit een markante stap heeft gezet of een opvallend resultaat heeft geboekt.

[templatera id=”340″]
print