Deel dit nieuwsbericht:

19 juni 2020

Kort geleden bepleitte de Sociaal Economische Raad met een weloverwogen betoog krachtig het verbeteren van de diversiteit aan de top en voorzitter Mariëtte Hamer ging die kar persoonlijk trekken. Een belangrijk signaal. De nieuwe Denktank Coronacrisis van deze zelfde SER zal dan wel meteen profiteren van deze nieuwe inzichten. Zeker nu Mariëtte Hamer ook daar het voortouw neemt. Maar nee. Dan lopen we blijkbaar te hard van stapel.

Niet super
Als leden van de ‘superdenktank’ is gekozen voor directeuren en voorzitters van belangrijke instellingen. Dan weet je van te voren dat het vooral mannen (12 van de 17) zijn en, op misschien een enkele persoon na, niet cultureel divers. Zo super is dat in mijn ogen niet.

Naast Mariëtte Hamer (voorzitter van de SER én voorzitter van de Alliantie Diversiteit aan de Top) zitten onder andere Kim Putters van het SCP en Klaas Knot van De Nederlandse Bank in de denktank. Voor de rest is gekozen voor de voorzitters van het CBP, het CBS, de VNG, de WRR, AWVN, FNV, de Onderwijsraad, de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving en instituut Clingendael. Instituties die geacht worden ons geld, het onderwijs, de werkgevers, werknemers, gemeenten en wetenschappers te vertegenwoordigen.

Breed perspectief
Een Intelligent Herstelbeleid vraagt om inbreng vanuit een breed perspectief, met vernieuwende ideeën vanuit de hele samenleving. En representatie van de samenleving loopt niet per se langs de lijnen van de sociale partners en overheidsdiensten. Als het gaat om innovatie, duurzaamheid, sociale cohesie en inclusie zijn andere aspecten minstens net zo van belang: kunst en cultuur, creatieve industrie, het maatschappelijk middenveld, het milieu en de diversiteit in de samenleving. En natuurlijk heb je dan vervolgens scherpe denkers nodig met een duidelijke visie op de toekomst.

Vanuit ATANA – het netwerk voor bestuurlijke diversiteit (zie foto) – kunnen we er zo een aantal voordragen die vanuit al hun ervaring, kennis en kunde een wezenlijk bijdrage zouden kunnen leveren aan een duurzame corona-aanpak. Tanja Jadnanansingh (stadsdeelbestuurder en voormalig Tweede Kamerlid), Igor Ivakic (directeur Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en voormalig directeur Vluchtelingenwerk), Aytun Aydin (Empowerment Jong talent, grass roots ondernemer) en Chokri Moussaoui (Duurzaamheid, Internationaal Ondernemerschap), Jahkini Bisselink (voormalig jongerenvertegenwoordiger VN) en Clayde Menso (bestuurder kunst en cultuursector). En zo zijn er nog veel meer.

Dezelfde liedjes
Wil je Nederland op een duurzame en toekomstbestendige manier door de coronacrisis leiden, zal je verder moeten denken dan de gebruikelijke instituties die keer op keer binnen dezelfde kaders, vanuit al hun goede intenties dezelfde liedjes afdraaien.

Mariëtte Hamer heeft als voorzitter van de Alliantie Diversiteit aan de Top het belang van representatie onderschreven. Terwijl (jong!) Nederland de straten op gaat om racisme een halt toe te roepen en de overheid zich stapje voor stapje lijkt te realiseren dat er sprake is van systematische uitsluiting, heeft ze nu de kans dit concreet te maken.

Richtje Sybesma
directeur binoq atana

print