Deel dit nieuwsbericht:

CCD (nog) niet in jaarverslag Rijksmuseum

06 september 2017

In het jaarverslag over 2016 van het Rijksmuseum wordt geen
aandacht besteed aan culturele diversiteit. Ook in het profiel voor de Raad van Toezicht wordt culturele diversiteit niet als gewenste waarde en deskundigheid genoemd.

Tot deze waarneming komen Astrid Elburg en Giep Hagoort. Giep Hagoort is hoogleraar emeritus Kunst en Economie aan de Universiteit Utrecht en de HKU. Astrid Elburg is toezichthouder bij diverse culturele instellingen, zoals bij NEMO en Museumnacht. Zij stellen voor dat de subsidiërende minister van Cultuur Jet Bussemaker deze omissie bij voorrang met de verantwoordelijke hoofddirecteur van het Rijksmuseum Taco Dibbits gaat bespreken.

Het Rijksmuseum, dat op vele fronten als toonaangevend wordt gezien voor de museumsector, maar ook de cultuursector als geheel, telt 2.26 miljoen bezoeken en zo’n 600 medewerkers. Het museum kreeg in 2016 ruim 31 miljoen aan subsidie, op een begroting van 80 miljoen. Juist een museum dat zo groot is, zou zich volgens Elburg en Hagoort in moeten zetten voor culturele diversiteit, zodat het herkenbaar is voor iedereen in Nederland.

Met ingang van 2017 dienen alle door het Rijk gesubsidieerde instellingen zich in het jaarverslag te verantwoorden ten aanzien van de CCD onder het motto van ‘pas toe of leg uit’.

print