Bussemaker zet in op Culturele Diversiteit

09 juni 2015

In de beleidsbrief ‘Ruimte voor Cultuur’ wordt de Code Culturele Diversiteit expliciet genoemd als belangrijk aandachtspunt. In het regeerakkoord is afgesproken dat culturele instellingen de Code culturele diversiteit hanteren. In de periode 2017-2020 zal de minister de voortgang hiervan monitoren. Zij stelt daarbij dat voldoende diversiteit is in het toezicht van culturele instellingen een belangrijk aandachtspunt zal worden. Culturele diversiteit is dan ook een belangrijk aandachtspunt bij de toepassing van de Code governance cultuur.
De komende decennia zetten de veranderingen in de bevolkingssamenstelling verder door. Verschillende coalitieakkoorden die vorig jaar in steden werden gesloten, refereren hier aan. Voor de cultuursector is het een belangrijke uitdaging om beter aan te sluiten bij deze ontwikkeling. Kunstenaars met een cultureel diverse achtergrond leveren een grote bijdrage aan de vernieuwing van het aanbod en verbinden Nederland met de steeds internationaler wordende kunstwereld.
De Tweede Kamer houdt op 17 juni een hoorzitting over de plannen, op 25 juni zal de minister er zelf over debatteren. Als het beleid definitief kunnen de instellingen aanvragen indienen voor de jaren 2017 tot en met 2020. De indieningstermijn is van 1 december 2015 tot 1 februari 2016.

nieuwsitem OCW

download link nota

[templatera id=”771″][templatera id=”340″]

De code

Een groot deel van de kunstsector lijkt in verhouding te staan met een bepaald deel van de samenleving. Het publiek, de kijkers en de kopers zijn voornamelijk autochtone blanke Hollanders. De partners en het personeel waarmee wordt gewerkt zijn weinig heterogeen qua culturele achtergrond. De aanvragen bij de culturele fondsen, komen zelden van cultureel diverse organisaties.

De Code biedt een kapstok om integraal op het terrein van het Personeel, Publiek, Programma en Partners diversiteitsbeleid te ontwikkelen. De instellingen zijn zelf verantwoordelijkheid om de Code al dan niet toe te passen. In de praktijk gebeurt het nog relatief weinig. Door de bezuinigingen en de herschikking van de afgelopen, stond dit instrument niet meer bij iedereen op het netvlies. OCW heeft de Federatie Cultuur dit jaar gevraagd de Code weer in het vizier van de sector te brengen. In samenwerking met binoq atana is een traject ontwikkeld dat de komende jaren zal worden uitgerold.

Om een brug te slaan naar het cultureel diverse deel van de samenleving, heeft de sector in 2011 de Code Culturele Diversiteit (CCD) gelanceerd. De Nederlandse bevolking bestaat immers voor ruim 1,9 miljoen uit mensen van niet-westerse afkomst. In de grote steden liggen die percentages beduidend hoger (rond de 35%) en bovendien zijn de derde generatie migranten niet in deze percentages meegenomen. Maar dit is een relatief grote en ook jonge bevolkingsgroep waarvan ongeveer 80 procent jonger is dan 15 jaar.  Een groep waar zeker rekening mee moet worden gehouden.

print

Laat een reactie achter

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.