Bevordering en behoud van de culturele diversiteit in organisaties vereist moed, kracht, compassie en timing.
Met Powered by Diversity, een reeks van  innovatieve trainingsconcepten voor ethisch leiderschap en mentale weerbaarheid, worden individuen, groepen en teams versterkt zodat zij de toegevoegde waarde van culturele diversiteit zichtbaar maken.

Powered by Diversity is een programma dat diversiteit benadert vanuit de kracht van gender en/of minderheidsgroepen. Zij ontwikkelen mentale en gedrag strategieën om de dominante groep te bekrachtigen, zo zijn zij zelf verantwoordelijk voor het zichtbaar maken van hun toegevoegde en helpen ze de organisatie deze te benutten. Bevordering en behoud van diversiteit is in hun belang, zij nemen het voortouw en laten de organisatie zien hoe het moet.
Om hierin voldoende toegerust te zijn moeten zij authentieke overlevingsstrategieën hanteren in plaats van het achterhaalde uitputtende aanpasgedrag. Daarnaast ontwikkelen zij zich in het omgaan met ‘micro agressions’, onzichtbare uitsluitingsmechanismen die vaak leiden tot verlies van motivatie, burn out of depressie. Door grotere mentale weerbaarheid kunnen mensen beter een bijdrage leveren aan de organisatie, het management of toezicht.

Een concreet voorbeeld is een lid van het bestuur  van een culturele organisatie die de ambitie heeft getoond om de HR portefeuille te beheren. Zij had het lef om de rest van de RvT te overtuigen om bij een openstaande vacature altijd ook de beste allochtone kandidaten te spreken. Door haargesprekstechnieken maakte zijn tijdens wervingsgesprekken zichtbaar waar de waarde van elke kandidaat lag, ook de allochtone. Zij werden niet opnieuw, zoals in de meeste HR benaderingen, langs de algemene meetlat gelegd maar alle kandidaten werden op dezelfde wijze bevraagd. Belangrijk onderdeel van de gesprekken omvat eventuele ethische dillema’s waarmee teams te maken krijgen bij de implementatie van diversiteit. Het resultaat is een cultureel divers team waarin ieder  teamlid zich bewust is van de algemene organisatie doelstelling maar ook van de unieke individuele waarde voor het bereiken van het resultaat.
Met dit HR instrument wordt bij evaluaties nadrukkelijk stilgestaan bij de gezamenlijke waarden en betekenis daarvan voor de organisatie.

[templatera id=”224″]
print