Muziek, Dans, Theater

mudanthe.nl

Deel deze BP:

De naam MUDANTHE staat voor Muziek, Dans en Theater. Wij zijn gevestigd in Apeldoorn en actief in deze regio. Mudanthe brengt mensen samen in diverse laagdrempelige activiteiten en projecten. Onze sleutelwoorden zijn diversiteit, ontmoeting, enthousiasme, laagdrempelig en gewoon doen. Mudanthe is er voor buurtbewoners, scholen en bedrijven. Met onze laagdrempelige activiteiten creëren wij samenhang tussen deze groepen.

Visie

Door samen dingen te doen, ontmoet je andere mensen waardoor je wereld groter en interessanter wordt. Door deelname aan culturele activiteiten worden sociale contacten uitgebreid en netwerken opgebouwd. Je kunt steun vragen en krijgen bij de ontwikkeling van je culturele talenten maar ook bij het zoeken naar onderwijsmogelijkheden en het vinden van werk. Cultuur is daarmee voor Mudanthe een belangrijk instrument in het proces van participatie en emancipatie van mensen.

Missie

  • Mudanthe wenst dat mensen zich goed voelen en en daardoor goed voor zichzelf en goed voor een ander zijn.
  • Mudanthe wenst dat mensen elkaar accepteren.
  • Mudanthe wenst dat mensen elkaar helpen.
  • Mudanthe wenst dat mensen in contact komen met elkaars talenten en culturele diversiteit.
  • Mudanthe is er voor iedereen; ongeacht kleur, afkomst, leeftijd, inkomen, religie en seksuele geaardheid. Wij vinden het belangrijk dat mensen elkaar kunnen ontmoeten en leren kennen, waardoor netwerken ontstaan of uitbreiden. Ook vinden wij het belangrijk dat mensen er niet alleen voor staan, hun talenten ontdekken en hun dromen waar kunnen maken!

Het ontstaan

Initiatiefnemer Charles Dickson kwam in 1992 als vluchteling naar Nederland. In de eerste jaren van zijn verblijf viel het hem op dat het leggen van contacten tussen mensen van andere culturen vaak moeilijk is. Niet alleen bij mensen van verschillende nationaliteiten maar ook bij Nederlanders met verschillende sociale achtergronden! Hij zocht naar wegen om de sociale contacten tussen mensen met verschillende culturen te bevorderen. Uit de praktijk bleken in eerste instantie muziek en dans het middel om op een ontspannen manier een kennissenkring/netwerk op te bouwen en/of uit te breiden.

Met de slagzin voor muziek is niemand bang werd de oprichting van stichting Mudanthe in december 1996 een feit. De activiteiten beperkten zich in de eerste jaren tot muziek en dans. De laatste jaren zijn er velen bijgekomen.

Mudanthe in de wijk

‘Samen doen’ en ‘uitgaan van wat mensen kunnen en niet wat ze niet kunnen’. Dat zijn de uitgangspunten voor Mudanthe bij alle activiteiten. In nauwe samenwerking met bewoners, woningcorporaties, scholen, gemeente, zorginstellingen, fondsen en andere partijen worden diverse projecten op wijk- en buurtniveau gerealiseerd.

Persoonlijke ervaringen van bewoners in de verschillende wijken in Apeldoorn vormen voor Mudanthe het uitgangspunt voor haar werkzaamheden op buurt- en wijkniveau. De persoonlijke wensen en verlangens, maar ook de vragen en problemen van gezinnen worden in het contact met de Mudanthe-medewerkers en vrijwilligers steeds duidelijker. Het gaat dan bijvoorbeeld om werkgelegenheid, onderwijs- en stagemogelijkheden, vrije tijd, ontmoeten van andere bewoners en culturele activiteiten voor de kinderen.

print