Partners

atana.nl

[templatera id=”209″]

atana - culturele diversiteit in besturen

Het ATANA netwerk bestaat uit ruim 700 bestuurders en toezichthouders, het merendeel met een dubbele culturele achtergrond, affiniteit met kunst en cultuur en een eigen netwerk. De doelstelling van ATANA is het diversifiëren van de samenstelling van besturen en raden van toezicht in de culturele en maatschappelijke sector: meer personen met een dubbele culturele achtergrond, meer vrouwen en meer jongeren.

De culturele sector is gebaat bij meer diversteit. Bij de samenstelling van het bestuur of de raad van toezicht is daarvoor onvoldoende aandacht, zo blijkt ook uit de enquête. Daarbij gaat het vooral om de verdeling naar etnische achtergrond, maar ook om variatie in leeftijd en om de man/vrouw-verhouding. Deze conclusie komt uit de evaluatie Governance Code Cultuur die is uitgevoerd door Cultuur-Ondernemen.

Zoek je een goede bestuurder of toezichthouder met een diverse achtergrond? KOM DAN NAAR ATANA! Wij hebben een prachtig netwerk van bestuurders en toezichthouders die wij op maat matchen in de culturele sector.

matching

De matching vormt het hart van het programma. Overal zijn bestuurders en toezichthouders nodig, en atana voorziet daarin. Besturen die op zoek zijn naar een nieuwe collega kunnen zich richten tot atana, telefonisch of per e-mail.

Om te komen tot een succesvolle match hebben wij informatie nodig over het profiel, over de organisatie, over het zittende bestuur en over hoe de benoemingsprocedure verloopt. De organisaties ontvangen een in te vullen vragenlijst en een verzoek om ons een beleidsplan, een jaarverslag of een andere informatie over de organisatie te sturen.

Met deze informatie in de hand gaan wij op zoek naar een geschikte kandidaat. Die krijgt de tijd om op basis van de beschikbare documentatie zich te verdiepen in de bestuursfunctie en de organisatie. Als hij of zij aangeeft positief te staan tegenover het verzoek wordt deze kandidaat door ons aan de organisatie voorgedragen. Die ontvangt van ons een CV van de betreffende kandidaat zodat die zich van deze persoon een beeld kan vormen. Vervolgens neemt de organisatie zelf contact op met de kandidaat voor een kennismakingsgesprek. Als na de kennismaking van beide zijden wordt besloten dat de kandidaat toe zal treden tot het bestuur is de match een feit. Van de organisatie en de kandidaat wordt gevraagd atana te informeren over de uitkomst van het gesprek.

[templatera id=”224″]
print