Erik Akkermans tekent Charter Diversiteit namens FC

4 februari 2016

In aanwezigheid van minister Bussemaker heeft Erik Akkermans als voorzitter van De Federatie Cultuur op 4 februari de Charter Diversiteit ondertekend ter ondersteuning van de Code Culturele Diversiteit. De Federatie Cultuur onderstreept daarmee nog eens het belang van diversiteit en inclusie bij culturele diversiteit.

Erik Akkermans gaf in zijn speech aan waarom de Federatie Cultuur deze charter ondertekent. “Van een creatieve sector zou je verwachten dat hierin al flinke stappen gemaakt zijn, maar dat is nog niet het geval. Ook in deze sector wordt vaak geschermd met het argument ‘kwaliteit’ terwijl dit toch in feite een drogreden te noemen is. Het vraagt artistiek leiderschap om daar doorheen te prikken, en met het ondertekenen van de Charter en het aanjagen van de Code wil de Federatie instellingen een duwtje in de goede richting geven. De meeste rollen zijn immers niet op voorhand ‘blank’ of ‘gekleurd’. De wereld is veel kleurrijker dan die kennelijk dominantie leefwereld.”

Akkermans noemde een aantal positieve voorbeelden zoals ‘Kleurrijk Noorderslag’ aldus dagblad Trouw, met de popprijs voor het rapcollectief New Wave, het Surinaamse programmaonderdeel en het optreden van Fresku. Hij noemde ook A Raisin in the Sun. “De Broadway klassieker die hier nu met veel succes vertolkt wordt door zwarte acteurs – en niet de minste: Jetty Mathurin, Samora Bergtop, Joy Wielkens – die zelf het heft in handen genomen en een ‘zwart’ stuk, over emancipatie, op de planken gezet.”

Akkermans: “Kleurrijk Noorderslag is niet vanzelfsprekend. Kleurrijk toneel nog minder. Wie naar samenstelling orkesten, ensembles, toneelgezelschappen, dansgezelschappen kijkt ziet een opvallende minderheid aan mensen met een kleur. Het vraagt leiderschap de eenkleurigheid van gezelschappen te veranderen. En dat geldt ook voor de toestroom van nieuw talent: de in- en uitstroom bij conservatoria en andere kunstvakopleidingen, de vooropleidingen, de trajecten voor jong talent, er moet integraal aandacht komen voor het doorbreken van het witte perspectief. En dan gaat het dus niet alleen om personeel of de crew. Het gaat bij de Code om Personeel, Programma, Publiek en Partners. Op al die terreinen zullen we actief diversiteit en inclusie gaan stimuleren.”

“De cultuursector kan samenleving niet in z’n eentje veranderen”, aldus Akkermans aan het slot van zijn betoog, “maar wel aan die verandering bijdragen. En zoals ik net al schetste, dat gebeurt al. En de bedoeling is dat dit nog veel meer gaat gebeuren.”

print