[templatera id=”771″]

7 december 2015

Rapport Commissie Ter Horst

04-12-2015 | Bron: Commissie Ter Horst en VSCD

Er vinden binnen de theatersector al veel interessante initiatieven plaats om meer publiek te bereiken, maar de successen worden nog te weinig gedeeld. Dit is de conclusie van het rapport ‘Over het voetlicht’ dat vandaag is aangeboden aan minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Het rapport gaat in op het huidige en potentiële publieksbereik van gesubsidieerd toneel. Het rapport bevat adviezen over de noodzaak en mogelijkheden om een groter én meer divers publiek te bereiken. Het rapport is op verzoek van de theatersector tot stand gekomen onder leiding van voormalig minister Guusje ter Horst.

Minister Jet Bussemaker (cultuur) vindt het rapport van de commissie Ter Horst een waardevol initiatief vanuit de theatersector. De minister onderschrijft de conclusie van de commissie dat een schouwburg meer is dan alleen een uitgaansgelegenheid. De maatschappelijke impact van theaters is juist van belang. “Steden bouwen nog steeds grote podia. Ik roep gemeentes op om verder te kijken dan gebouwen. Neem een voorbeeld aan de cultuursector: wees innovatief en verken nieuwe wegen. Investeer niet in stenen, maar in mensen. Bezoekers gaan steeds meer naar voorstellingen op verrassende locaties en festivals. Schouwburgen zetten nu de deuren open, bijvoorbeeld door andere activiteiten te organiseren en samen te werken met scholen. Zo kunnen de theaters een meer divers publiek trekken. Ik vind het belangrijk dat zo veel mogelijk mensen in aanraking komen met de rijkdom van cultuur.”

Commissievoorzitter Guusje ter Horst: ‘Het gesubsidieerd toneel en de theaters in ons land zijn van hoge kwaliteit. Toch denken wij dat met een betere samenwerking op de inhoud van het aanbod en de communicatie met het publiek, nog een wereld te winnen is.’

Walter Ligthart, directeur Het Nationale Toneel en voorzitter van de begeleidingscommissie van de verkenning: ‘Met deze verkenning door een onafhankelijke commissie, hebben we weer een stap gezet in het vergroten van ons inzicht hoe we een groter en meer divers publiek kunnen bereiken en hoe wij de onderlinge samenwerking kunnen versterken. Het is nu aan ons om de vervolgstappen te zetten.’

Yolande Melsert, directeur Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK): ‘We herkennen de geschetste situatie in het rapport en zijn blij met de suggesties die er worden gedaan. Deze verkenning bekrachtigt de weg die we zijn ingeslagen: meer samenwerking, meer onderlinge afstemming en in gezamenlijkheid de issues aanpakken.‘

Hedwig Verhoeven, directeur Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD): ‘Wij zijn blij dat dit onafhankelijke onderzoek aantoont dat er nog een grote groep potentieel geïnteresseerde theaterbezoekers in Nederland is. Die gaan we in nauwe samenwerking met onder meer de theatermakers en lokale overheden vinden en optimaal begeleiden in het genieten van al het moois op onze planken.’

Adviezen commissie
Om de drempels te verlagen en het publiek te vergroten is het volgens de commissie nodig dat gezelschappen, theaters, hun brancheorganisaties, opleidingen en overheden beter samenwerken dan nu het geval is. De commissie doet in het rapport onder meer de volgende aanbevelingen:
• Versterk de samenwerking in gezamenlijk, doorlopend, kwalitatief en kwantitatief publieksonderzoek.
• Vergroot de toegankelijkheid van het theater en benut meer de maatschappelijke functie ervan door de veelzijdigheid van het gebouw beter te gebruiken.
• Versterk de culturele diversiteit van de organisatie en houd je aan de Code Culturele Diversiteit. Ontwikkel meer kennis over specifieke culturele netwerken om beter aan te sluiten op de belangstelling van een cultureel divers publiek.

Over de commissie
Namens de Nederlandse theatersector hebben de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) en de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) voormalig minister Guusje ter Horst gevraagd om een commissie te leiden die een verkenning doet naar het huidige en potentiële publieksbereik van gesubsidieerd toneel. Verder bestond de commissie uit Ryclef Rienstra, directeur VandenEnde Foundation Rinda den Besten, voorzitter PO-Raad en Sadik Harchaoui, Stichting Society Impact.

[templatera id=”340″]
print